Изборник Затворити

Put do Vašeg zdravlja!

Dugogodišnje iskustvo, redovno stručno usavršavanje svake godine radi praćenja novih dostignuća u primeni metoda i tehnika u lečenju, garancija su da će pacijenti dobiti stručno, profesionalno i uspešno lečenje.

Almedic

Ambulanta za fizikalnu rehabilitaciju Almedic osnovana je 2010. godine, kao specijalistička Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, širokog spektra pružanja fizioterapeutskih usluga za decu, sportiste, odrasle i stare. Ambulanta je registrovana u APR-u.

Vlasnik Ambulante je Jovanka Markov sa završenom visokom školom strukovnih studija, sa položenim državnim ispitom i licencom strukovne komore za samostalni rad.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

U ambulanti možete obaviti i razne specijalističke preglede fizijatra, ortopeda i raznih drugih specijalista koje ambulanta angažuje kao saradnike po zahtevu pacijenta. Na taj način korisnik usluga Almedica bez čekanja i gubljenja vremena dobija kompletnu medicinsku uslugu.

ODLAZIMO NA TEREN

Mobilni fizioterapeuti i prenosiva oprema i aparati omogućuju da pacijent dobije kvalitetnu uslugu kod svoje kuće u onim slučajevima kada pacijent ima otežano kretanje ili je nepokretan.

CENE USLUGA

Cene usluga su vrlo prihvatljive i pristupačne najširim grupama korisnika i medju najnižim su u gradu, koje nisu menjane od početka rada.

LOKACIJA

Almedic se nalazi u urbanom centru Novog Beograda, na početku bloka 70, izmedju Delta city i Chinese Shopping mola, sa dobrim autobuskim (67, 68, 73, 76, 89, 94, 95, 610, 708) i tramvajskim (7, 9, 11, 13) vezama iz svih delova grada i sa pristupačnim prilazom i parkingom.

Opremljenost ambulante

Ambulanta raspolaže novom opremom, softverom najnovije generacije kojim su programirani vreme i svi drugi potrebni parametri za najkvalitetnije lečenje i isključuju mogućnost subjektivne greške ili skraćivanja procedura, te i na taj način pacijentu pružaju sigurnost, u šta se mogu uveriti već pri prvoj poseti ambulante.

Na ekranu su vidljivi svi parametri koji omogućuju fizioterapeutu i pacijentu da zajedno prate tok sprovodjenja fizikalne terapije.

Visokostručni kadar sa iskustvom i dugogodišnjom praksom, kombinovan sa mladim školovanim kadrom, uz primenu nove savremene opreme, garantuju pacijentima kvalitetno i uspešno lečenje. U komfornom ambijentu pacijenti će se prijatno osećati.

Naš pristup

Naš pristup pacijentu i postupak lečenja pružaju pacijentima sigurnost da će biti savesno lečeni i izlečeni i da će im biti ublažene tegobe u svakom slučaju.