Kineziterapija u pedijatriji je specifičan vid kineziterapije
koji se primenjuje kod dece u početnom dobu razvoja i
kombinuje se sa brojnim medicinskim granama koje obezbeđuju
celovit tretman i sprečavaju veće posledice još od uzrasta beba.

U ambulanti se rade:

-vežbe za decu sa smetnjama u motornom razvoju,
-vežbe za tortikolis,
-vežbe za urodjeno krivo stopalo,
-vežbe zaurođene kontrakture zglobova,
– za porođajne paralize brehijalnog spleta i dr.