Kineziterapija u pedijatriji je specifičan vid kineziterapije
koji se primenjuje kod dece u početnom dobu razvoja i
kombinuje se sa brojnim medicinskim granama koje obezbeđuju
celovit tretman i sprečavaju veće posledice još od uzrasta beba.

-vežbe za decu sa smetnjama u motornom razvoju,
-vežbe za tortikolis,
-urodjeno krivo stopalo,
-urođene kontrakture zglobova,
-porođajne paralize brehijalnog spleta idr.