Kineziterapija je vrsta fizikalne terapije, koja se karakteriše primenom pokreta u terapijske svrhe.
Povoljni efekti kineziterapije su kineziterapijske vežbe,koje se sprovode u cilju aktivnog lečenja ili imaju preventivni karakter.
Svi oblici savremene kineziterapije zasnovani su na dostignićima anatomije, fiziologije i biomehanike.
Iz tih razloga, u Ambulanti Almedic  sprovode se  vežbe za:
-osteoporozu,
-korekciju deformiteta  kod dece i omladine:  kifoza,skolioza, lordoza, X  i O noge, ravna stopala, rasplinuta stopala  …
-cervikalni i lumbalni sindrom,
-prevenciju i korekciju  poremećaja držanja  tela,
-traumatske i sportske povrede.