Limfna drenaža je posebna  manuelna i aparaturna  mehanoterapijska procedura kojom se vrši eliminacija viška ekstracelularne tečnosti I štetnih metaboličkih produkata koji se u njoj nalaze. To nije masaža mišića, već procedura kojom se ispira i obnavlja  tkivna tečnost u organizmu. Limfnom drenažom se aktivira cirkulacija limfe,  a cirkulacija limfe stimuliše regeneraciju tkiva, hrani tkivo  i istovremeno podiže odbrambenu sposobnost organizma.
Manuelna Masaža podražumeva tretman kože i potkožnog tkiva kao i površinskih misića koje maser( fizioterapeut) vrši ritmičnim i odmerenim pokretima prstiju dlana,šake,vodeći računa da pritisak na tkiva bude odgovarajući i u trajanju koje će omogućiti izazivanje željenih efekata koje fizioterapeut uočava i prati.