Termoterapija je oblast fizikalne terapije koja podrazumeva primenu toplote  u terapijske svrhe i primenu hladnoće (krio-terapija).
U termo procedura koristimo  zagrejani parafin koga aplikujemo u vidu lokalnih pakovanja sa različitom tehnikom:
1. Stavljanjem gaze  ili zavoja natopljenog u parafinu,
2. Premazivanjem četkom,
3. Imerzijom (utapanjem)

Svetlosne terapije  
1 bioptron,
2 infracrvena svetlost.

Krio-terapija, odnosno terapija hladnoćom.

Sprovodi se parcijalnim tretiranjem dela tela ledenim

oblogama ili masiranje tretiranog dela ledenim štapićem.